Självförsvar

   trump nyheter 1 Comments

självförsvar

Vardagspuls i TV4 från Pernilla Johansson, självförsvarsinstruktör ger delar med sig i. Överfallsvåld mot kvinnor är fokus på våra kurser i realistiskt självförsvar för kvinnor. Deltag på våra unika intensivkurser för att snabbt öka förmågan att skydda sig själv och andra. Kurserna hålls av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga och genomförs vanligen en gång per termin. Kurserna omfattar. Försvara dig effektivt mot hot och våld med våra lagliga självförsvarsvapen för självförsvar och säkerhet. Kan användas för självförsvar i hemmet, husbilen, semesterresan.

Självförsvar Video

Lär dig självförsvar - Vardagspuls (TV4)

In my opinion you are not right. I am assured. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will talk.