90 fahrenheit to celsius

   svt se nyheter 1 Comments

90 fahrenheit to celsius

Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Värmeflödet är från en högre temperatur till en lägre temperatur. Vid lika temperatur är föremål i termisk jämvikt, se termodynamikens nollte huvudsats. Vidare kan också olika färgtoner av ljus mätas i så kallad färgtemperatur. Värmeindex (HI), även humidex (teleskopord av humidity index, engelska för ”fuktighetsindex”), är ett index som kombinerar lufttemperatur och relativ fuktighet i ett försök att fastställa den upplevda temperaturen. Värmeindexet utarbetades av Robert G. Steadman år Exempelvis, när temperaturen är 32 °C (90 °F), med. En del Engelska recept anger temperaturen i Fahrenheit, men hur relaterar det till Celsius? Celsius är en skala där 0 °C (32 °F) är vattnets fryspunkt och °C ( °F) är vattnets kokpunkt. Omvandlingarna mellan skalorna kan beräknas med den här formeln: T°F = 9/5 × T°C + T°C = 5/9 × (T°F − 32).Saknas: