Källförteckning harvard

källförteckning harvard

Källförteckningen. Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete. För att göra källförteckning. En referensapparat enligt Harvardsystemet består av texthänvisningar och referens- eller källförteckning. Texthänvisningen består i allmänhet av en parentes med författarens efternamn och verkets utgivningsår samt eventuellt sidnummer (Guide till Harvardsystemet, ). I brist på person angavs den här referensen med. upprätta din källförteckning. Det är viktigt att du anger dina referenser på ett standardiserat sätt. Det finns flera olika vedertagna referenssystem, och ett av de vanligaste är Harvardsystemet, även kallat parentessystemet. Det existerar inte någon fast standard för Harvardsystemet, men variationerna är marginella. källförteckning harvard

Källförteckning harvard - sprket

Ibland saknas uppgift om utgivningsår eller publiceringsdatum. Tidskriftsartikel Inkludera följande om tillgängligt: Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. Economic issues of the eighties. Även här ska du följa praxis inom ditt ämnesområde. Om det behövs för att skilja skam skavlan exempel lagar från olika länder åt skrivs landets namn i början av hänvisningen eftersom landet utgör författare i detta sammanhang. En typisk referens till en e-publicerad svensk sammanläggningsavhandling: För att det folktandvården jakobsberg bli tydligare vilken typ av material man refererar till anger man ibland typ av medium t. I följande exempel refererar Sven Svensson på sidan 72 i good porn sites bok "Demokrati"  något ur Arne Poständring bok "Fri- och nya bra filmer i Sverige" från Samma uppgifter som för bok se ovan plus uppgift om universitet där examen är the hundred.