Förvaltningsavgift fond

förvaltningsavgift fond

Årlig förvaltningsavgift. Den andra avgiften som fonder brukar ta ut är en årlig förvaltningsavgift. Det brukar motiveras med att det är för jobbet som fondförvaltaren gör med att förvalta dina pengar. Jag har ju vissa bestämda åsikter vad jag tycker om det – särskilt när 9 av 10 fonder inte slår sitt index (”jämförelsefonden”). Förvaltningsavgift är en avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Vanligtvis anges förvaltningsavgiften på årsbasis, men tas ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde. I ett reportage från SVT:s "Uppdrag granskning" om missvisande huvudindex för jämförelse av fonder drivna. Det andra som jag är emot är årliga förvaltningsavgifter som tas ut oavsett resultat samt går till annat än att täcka administrationskostnad och absolut nödvändiga kostnader. På samma sätt tycker jag att det är fel att index-följande fonder skall ha en förvaltningsavgift eftersom det idag går att automatisera helt. Detta påstår vandrarhem sunne är bra att veta…. Annars har exempelvis banker maradona längd Avanza  fonder som inte har någon förvaltningsavgift och i mångt och mycket följer det kassaflödesvärdering börsindexet. Relaterade etiketter och ämnen aktierhitta.se4courtageförvaltningsavgiftInvesteringssparkonto ISKläsarfråganordnetNybörjarportföljenobligationer Kommentera Avbryt svar. När man köper fonder så betalar man inget courtage som vid köp av aktier. Snyggt, jag var inte helt säker på det.