Bästa mannen

bästa mannen

I första programmet resonerar Fredrik kring papparollen med artisten Ola Salo och VM-medaljören Björn Ferry. Varför kan man ibland som pappa känna sig som den andra föräldern? Och varför var det större för Björn Ferry att vinna VM-guld än att bli pappa? I programmet fördjupar Fredrik också relationen med sin egen. Del 1 av 3. Fredrik Önnevall träffar kända svenska män och pratar om manlighet och maskulinitet. I första. Fredrik Önnevall träffar kända svenska män och pratar om manlighet och maskulinitet. bästa mannen

Bästa mannen - Blanda milliliter

Ja, just det ja. Vad innebär det att vara man i dag egentligen? Jag hoppas att den uppfattas som ett bidrag till att bredda diskussionen om jämställdhet. Synen på arbetet som centralt knyter an till individualiseringen, att livet är valbart. Det kräver reflektion och utrymme för nyanser.

Bästa mannen - Stockholm, Hammarby

Några stolliga gamla reaktionärer hade släppt in frisk luft i detta decennier gamla metrosexuella storstadsältande. I dag är den synen annorlunda, men trots det är arbetsidentiteten fortsatt viktig för många män. Varför är det viktigt att vi pratar om manlighet? Följ TV — Koll på Facebook för full koll på allt inom tv. Där fanns en underbar marknad att exploatera för underhållningsindustrin.

You are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk.